MinStilling.no
Forsiden

Sjekk om du er underbetalt!

  • Få en gratis rapport på hvordan din lønn er i forhold til andre personer med samme profil som deg! (gratis)
  • Se hva andre i avdelingen din har i lønn (gratis)
  • Flaut å spørre sjefen om faglige ting? Bruk vårt diskusjonsforum, eksklusivt for personer med samme yrke som deg selv! (gratis)
  • Skal du bytte jobb? Se lønnsstatistikk og les hva ansatte der gir i karakter på arbeidsoppgaver, trivsel osv! (koster 100 kr)
Gjør som 136,641 andre har gjort før deg:

Tjenesten er gratis og medfører ingen for­pliktelser.
Dine opplysninger er konfidensielle.


Hvordan fungerer dette?

Når mange personer med samme yrke og over hele landet har registrert seg, kan vi lage god og nøyaktig statistikk på hva man kan forvente å tjene basert på yrke, hvor man bor, alder, sektor m.m. Dersom din egen lønn ligger under dette kan du vurdere å ta det opp med sjefen din og kanskje be om lønnsøkning. Alternativt kan du se hvor mye du kan forvente å gå opp i lønn dersom du flytter til et annet sted, eller bytter sektor.

Man legger også inn hvor man jobber nå (bedrift og avdeling), og hvilken karakter man gir på arbeidsoppgaver og miljø. Det kan være svært nyttig for deg hvis du skal søke jobb: Se hva de som allerede jobber der tjener, og hva mener om både jobben og trivsel!

Du kan også se hva andre i din egen avdeling tjener. Det kan være verdifull informasjon ved neste lønnsforhandling.

For å unngå feil og unøyaktigheter tar vi ikke med profiler hvor oppgitt lønn ligger for langt utenfor det man kan forvente. Da blir statistikken god og nøyaktig.

Siste registrerte

YrkeFylkeAlderLønn
Area sales manager Buskerud 36 675,000
It-konsulent Oslo 34 436,000
Rådgiver (humanistiske fag) Oslo 42 694,000
Produktsjef Oslo 48 850,000
Prosjektleder (bygg og anlegg) Oslo 39 1,040,000
Grunnarbeider (vei- og anleggsarbeid) Troms 48 550,000
Systemkonsulent Oslo 48 600,000
Prosjektleder (bank) Oslo 37 453,000
Sikkerhetsvakt Akershus 37 480,000
Assisterende enhetsleder (helsetjenester) Hedmark 53 540,000  Copyright © 2017 MinStilling.no