MinStilling.no
Forsiden

Skal du søke jobb i Forsvaret?

Da kan det være lurt å sjekke hva du går til. Kjøp en rapport til 10 kr og se hva ansatte der mener om arbeidsplassen sin!

Dette får du:

  • Statistikk på lønn ift alder
  • Karakterer på arbeidsoppgaver og miljø/trivsel
  • Tilbakemeldinger fra ansatte


Stillinger i Forsvaret med profiler

Stilling Detaljer
Avdelingsleder/-sjef (minst 10 ansatte) Se stilling
Brannkonstabel Se stilling
Controller Se stilling
Dataingeniører og -teknikere. Se stilling
Fagarbeider (logistikk) Se stilling
Flyger Se stilling
Hms-koordinator Se stilling
Industrimekaniker Se stilling
Ingeniør (bygg og anlegg) Se stilling
Ingeniør (teleteknikk) Se stilling
It-konsulent Se stilling
Juridisk rådgiver (privat sektor og offentlige foretak) Se stilling
Jurist (privat sektor og offentlige foretak) Se stilling
Kaptein (forsvaret) Se stilling
Kjøkkenassistent Se stilling
Kommandørkaptein Se stilling
Kvalitetskonsulent Se stilling
Lagerbetjent Se stilling
Logistikkmedarbeider Se stilling
Logistikksjef Se stilling
Løytnant Se stilling
Motormann Se stilling
Musiker Se stilling
Oberstløytnant Se stilling
Personal- og organisasjonskonsulent Se stilling
Seksjonsleder (offentlig administrasjon) Se stilling
Senior konsulent (markedsanalyse) Se stilling
Seniorkonsulent (økonomi og samfunnsvitenskap, offentlig administrasjon) Se stilling
Sivilingeniør (IKT og telekommunikasjon) Se stilling
Systemutvikler og programmerer Se stilling
Typograf Se stilling
Økonomiansvarlig Se stilling

Kjøp rapport for Forsvaret

Din epost-adresse:
Ditt mobilnummer:

Viktig å vite!
  • Kryss av for hvilke stillinger som skal utgjøre grunnlaget for rapporten
  • Summen av antall profiler i stillingene du velger må være minst 5
  • Rapporten koster 10 kr og betales med Vipps
  • Når du har betalt for rapporten får du umiddelbart tilgang i 1 time. Vi sender også en tilgangslink til epost-adressen din  Copyright © 2018 MinStilling.no Personvern/cookies